Formulari de suggeriments

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, vos informem que les vostres dades personals seran incorporades en un fitxer titularitat del CONSORCI VALÈNCIA 2007 (Marina Reial Joan Carles I) amb la finalitat de gestionar el vostre suggeriment.
Així mateix, el CONSORCI VALÈNCIA 2007 (Marina Reial Joan Carles I) informa que no cedirà ni comunicarà les dades personals emmagatzemades en els seus fitxers a tercers, excepte en els supòsits legalment previstos o quan siga necessari per a la prestació del servici.
En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició respecte de les vostres dades personals amb l'enviament d'un escrit (acompanyat d'una fotocòpia del vostre DNI o d'un document acreditatiu equivalent) a CONSORCI VALÈNCIA 2007 (Marina Reial Joan Carles I), c. del Moll de la Duana, s/n, 46024 (València).