GASOLINERA

A l’entrada de la bocana de la Marina Real Juan Carlos I es troba ubicada una gasolinera específica per a barcos. Disposa de moll d’amarrament propi amb uns quants assortidors de distints tipus de carburants.

La gasolinera compta amb personal específic especialitzat a amarrar barcos i a subministrar carburants a embarcacions de qualsevol tipus i qualsevol eslora.

Horario:  de dilluns  a diumenge, de 8 a 20 h.

Alejandro Ripoll Orts.

Estaciones de Servicio Ripoll Dársensa Norte (junto a Capitanía.)

46024 Valencia.

Telèfon: 960046819

Fax: 963621454

Web: www.esripoll.es

 Gasolinera Marina valència