COBERTS

L’any 1911 van començar per fi les obres dels Tinglados del Port de València, els plànols dels quals ja elaborats esperaven la seua execució des de 1895 per la falta de pressupost i les diferències de criteri. Una vegada en marxa, l’obra va quedar finalitzada en 1912. En eixe temps l’enginyer director d’obres del Port de València era José María Fuster, qui va portar la supervisió de l’obra, junt a Fausto Elio,  dels Tinglados (coberts), encara que l’autor i impulsor d’estos era l’enginyer Federico G. de Membrillera, subdirector del Port de València en eixe moment.

La part metàl·lica dels depòsits números 1, 4, 5 i 6 va ser adjudicada a la Maquinista Terrestre i Marítima, mentres que la dels números 2 i 3 va ser adjudicada a Material per a Ferrocarriles i Construcciones, ambdós de Barcelona.

A pesar que els enginyers exigien que primara l’ornamentació, la falta de pressupost en aquella època va simplificar el projecte i es va realitzar sense les estructures que s’havien dissenyat. A pesar d’això destaca la decoració modernista, amb relleus al·lusius al comerç i la navegació i mosaics ceràmics policroms sobre temes típics valencians: taronges, raïm i altra fruita. Els 6 magatzems o Tinglados encarregats pel Port de València van ser construïts a causa de l’increment continuat del tràfic de mercaderies a fi de guardar i emmagatzemar els materials que es descarregaven, principalment hortalisses i gra a fi d’arrecerar-se del fred i la humitat.

Hui en dia queden en peu els Tinglados 2, a un costat de l’Edifici del Reloj, i els Tinglados 4 i 5 darrere de les Bases Sud.

Cobert Port Valencia

Cobert 2 Port Valencia